VallhamraTidning

OM oss som byggt webbplatsen –
Vi som kommer att arbeta med sidan är elever i åk 6, lärare i svenska och vi elever i lärgrupp 4 tillsammans och vi kommer att dela våra erfarenheter i syfte att inspirera andra och öppna för samarbeten:-). I arbetet är alla våra förmågor och kunskaper viktiga för resultatet och vi delar och lär tillsammans.

OM webbplatsens syfte och mottagare –
Detta är en blogg som ska beskriva Vallhamraskolans arbete med skoltidning i åk 6 och hur vi vill träna på att använda en digital plattform för lärande, både för att träna på tekniken och för att kunna dela med oss till andra som kan läsa om oss.  Vi vill sprida information och inspirera till att träna på teknik som är ganska tidkrävande och kräver fokus och samarbete. Våra mottagare är alla i gruppen, lärare, föräldrar och andra elever som kan ta del av vad vi gör och förhoppningsvis inspireras till att göra en egen skoltidning.

OM den pedagogiska kopplingen –
Arbetet med bloggen ger kunskap om rättigheter, skyldigheter, upphovsrätt, källkritik genom att producera material med olika verktyg och media för verkliga mottagare (i svenska men med hopp om fler ämnen som vi kan koppla på). Ger kunskap om digitala verktyg och hur, när och till vad de kan användas. Gör elever och lärare (ev föräldrar) till medskapare av framtidens skola. Bygger ett entreprenöriellt förhållningssätt. (Kap1o2 i Lgr11)

OM upphovsrätt –
Vi är medvetna om risker, skyldigheter och rättigheter på nätet, och vi får också koll på upphovsrätt genom att vi använder Creative Commons. Vi är noga med att hänvisa till andra källor och att respektera licenser på andras verk. 

OM varför vårt bidrag borde få pris –
Vi hoppas få pris för att vi med vårt arbete på VallhamraTidning för att vi har lärt oss vilka olika roller som finns på en tidningsredaktion och vad dessa innebär, vi har insett att vi behöver byta roll om vi inte lever upp till den eller känner att vi passar bättre för en annan, vi har upplevt ”riktigt” samarbete i gruppen och vi vill dela med oss av våra upplevelser och fortsätta med denna tidning i vårt skolarbete som en del av vårt lärande samt bygga ut den till att sträcka sig över flera ämnen.

OM vad vi lärt oss!
Att modigt och nyfiket
-utforska olika möjliga tillvägagångssätt för att hitta intressanta inlägg till vår tidning. 
-våga testa digital teknik för att uttrycka våra tankar och skriva intressanta artiklar, reportage, krönikor och annat. Erfara och lära oss det hårda arbetet som kan upplevas på en tidningsredaktion. Våga testa och pröva och testa igen för att få en snygg layout och få våra läsare att hitta i vår tidning på ett enkelt sätt. 

Hoppas vårt arbete blir till glädje och nytta:-)

Med vänlig hälsning
Elever i lärgrupp 4 med lärare Heléne Johannesson och Christina Andersson